توضیحات:

اسپلیت های دیواری گری در 4 مدل بروی سایت دما ارائه می شوند که فقط مدل I'Matic مجهز به اینورتر می باشد و مابقی مدل ها فاقد اینورتر هستند. مدل G'Matic دارای کمپرسور رفت و برگشتی می باشد و مابقی مدل ها دارای کمپرسور روتاری می باشد. تمام مدل ها از گاز مبرد R22 استفاده می کنند و فقط مدل I'Matic از مبرد R410A استفاده می کند. تمامی مدل ها دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی هستند و فقط برخی مدل های G'Matic دارای عملکرد سرمایشی صرف می باشند.

گری 6 محصول وجود دارد