گرمایش و موتورخانه 

این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.این متن به صورت تستی است.

+ ادامه مطلب

  

تمام مدل های پکیج را مشاهده و مقایسه کنید

 
- برای محاسبه تقریبی ظرفیت پکیج مورد نیاز، متراژ واحد مسکونی را درعدد 150 و متراژ واحدهای اداری را در عدد 100 ضرب می کنیم ، عدد به دست آمده ظرفیت مورد نیاز به واحد کیلوکالری می باشد.
- در صورتیکه مسیر دودکش در جهت افقی بیش از 30 سانتی متر باشد استفاده از پکیج های فن دار الزامی می باشد.
- پکیج های دو مبدله برای مناطق با آب دارای سختی و املاح زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین در واحد های با متراژ بیش از 120 متر مربع از این نوع پکیج استفاده می شود.
- در صورتیکه محل نصب پکیج در بالکن یا فضای باز باشد نیز استفاده از پکیج فن دار الزامی است.
- فشار آب در محل نصب دستگاه پکیج گازی باید حداقل 0.5 و حد اکثر 3.5 اتمسفر باشد.

 

تمام مدل های رادیاتور را مشاهده و مقایسه کنید

 

- برای محاسبه تعداد پره های رادیاتور مورد نیاز در هر یک از فضاهای ساختمان به کارشناس طراحی نیاز می باشد، این عدد بسته به آب و هوای منطقه، مصالح به کار رفته در ساختمان، مقدار پنجره موجود و میزان دیوار هایی که در معرض هوای سرد قرار گرفته اند متفاوت می باشد.  ولی به طور کلی برای شرایط مشابه آب و هوای تهران و با فرض وجود فقط یک دیوار در معرض هوای سرد خارج، در طبقات وسط ساختمان می توان برای هر متر مربع حدود 85 کیلوکالری، برای طبقه بالای پارکینگ برای هر متر مربع حدود 95 کیلوکالری و همچنین برای طبقه زیر سقف ساختمان برای هر متر مربع حدود 120 کیلوکالری در نظر گرفته شود. برای واحد هایی که بیشتر از یک دیوار در معرض هوای سرد دارند مقدار 20% به مقادیر فوق اضافه نمایید. در نهایت با تقسیم عدد بدست آمده بر گرمای تولیدی هر پره از هر مدل از رادیاتور که در کاتالوگ آن اعلام شده است، تعداد پره های مورد نیاز خود را بدست آورید.

 

- رادیاتور ها از نظر جنس به دو دسته کلی تقسیم می شوند: رادیاتور آلومینیومی، رادیاتور فولادی ( رادیاتور های آلومینیومی سبک تر، زیباتر و ضریب هدایت حرارتی بالاتری نسبت به رادیاتور فولادی دارد، دچار زنگ زدگی نمی شوند ولی به لحاظ قیمت گرانتر می باشند )

  

تمام مدل های دیگ را مشاهده و مقایسه نمایید.

 

تمام مدل های مبدل حرارتی را مشاهده و مقایسه نمایید

 

 

تمام مدل های یونیت هیتر را مشاهده و مقایسه نمایید

دیگ بخار

 

تمام مدل های منبع را مشاهده و مقایسه نمایید

 

تمام مدل های عایق حرارتی را مشاهده و مقایسه نمایید