تمام مدل های پکیج را مشاهده و مقایسه کنید

 
- برای محاسبه تقریبی ظرفیت پکیج مورد نیاز، متراژ واحد مسکونی را درعدد 150 و متراژ واحدهای اداری را در عدد 100 ضرب می کنیم ، عدد به دست آمده ظرفیت مورد نیاز به واحد کیلوکالری می باشد.
- در صورتیکه مسیر دودکش در جهت افقی بیش از 30 سانتی متر باشد استفاده از پکیج های فن دار الزامی می باشد.
- پکیج های دو م...

  

تمام مدل های پکیج را مشاهده و مقایسه کنید

 
- برای محاسبه تقریبی ظرفیت پکیج مورد نیاز، متراژ واحد مسکونی را درعدد 150 و متراژ واحدهای اداری را در عدد 100 ضرب می کنیم ، عدد به دست آمده ظرفیت مورد نیاز به واحد کیلوکالری می باشد.
- در صورتیکه مسیر دودکش در جهت افقی بیش از 30 سانتی متر باشد استفاده از پکیج های فن دار الزامی می باشد.
- پکیج های دو مبدله برای مناطق با آب دارای سختی و املاح زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین در واحد های با متراژ بیش از 120 متر مربع از این نوع پکیج استفاده می شود.
- در صورتیکه محل نصب پکیج در بالکن یا فضای باز باشد نیز استفاده از پکیج فن دار الزامی است.
- فشار آب در محل نصب دستگاه پکیج گازی باید حداقل 0.5 و حد اکثر 3.5 اتمسفر باشد.

بیشتر

پکیج گرمایشی 

در هر صفحه
نمایش 1 - 15 از 57 مورد